Ilmanvaihdon uudet oppaat suunnittelun tueksi

31-05-2018

Ympäristöministeriön uudet asetukset tulivat voimaan vuoden vaihteessa. Olemme yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laatineet oppaita asetusten soveltamiseen. Tutustu uusiin oppaisiin tämän jutun linkkien kautta!

1. Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta tuli voimaan vuoden alussa. Tällä asetuksella korvattiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2. Asetus on paljon lyhyempi kuin D2.

Asetus koskee siis uuden rakennuksen ja olemassa olevan rakennuksen laajennuksen suunnittelua ja rakentamista.

Lyhyt yhteenveto muutoksista (laitetoimittajan näkemys)

Määritelmiä on tarkennettu, jossa muun muassa ”jäteilma” on korvattu paremmin kuvaavalla ”ulospuhallus-ilmalla”. Tätä termiä käytämme myös uusissa mitoitusohjelmissamme.

Huonelämpötilan suunnitteluarvo on 21 C, mutta voi vaihdella välillä 20-25 C lämmityskaudella ja välillä 20-27 C muulloin.

Hiilidioksidin pitoisuus käyttöaikana enintään 800 ppm suurempi kuin ulkoilman pitoisuus. D2:ssa oli vakio 1200 ppm!

Ulkoilmavirrat; Ulkoilmavirran tulee olla vähintään 6 dm3/s henkilöä kohti kuitenkin vähintään 0,35 dm3/s,m2.

Ilmavirtojen ohjaus on suunniteltava siten, että ilmavirtoja voi ohjata kuormituksen tai ilman laadun mukaan.

- Asuinhuoneistossa tämä tarkoitta 30% tehostamista ja jos ilmanvaihtoa voi ohjata huoneistokohtaisesti, niin ilmavirtoja voidaan pienentää enintään 60 % suunnitellun käyttöajan ilmavirroista.

- Muun kuin asuinrakennuksen ilmanvaihdon tulee käyttöajan ulkopuolella olla vähintään 0,15 dm3/s,m2 kaikissa tiloissa. Käytön aikana ilmavirtoja säädetään tila- tai vyöhykekohtaisesti tilojen kuormituksen tai sisäilman laadun mukaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa tarpeen mukaan ohjautuvaa ilmanvaihtojärjestelmää sekä asunnoissa että muissa rakennuksissa.

Seinäpuhallus on sallittu poistoilmaluokalle 1 ja asuinhuoneiston ulospuhallusilmalle tietyin edellytyksin.

Lämmöntalteenotto on suunniteltava siten, että vältetään epäpuhtauksien ja hajujen leviämistä lämmöntalteenoton kautta. Poistoilmaluokassa 4 ei tulo- ja poistoilman välissä saa olla vuotoja.

Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat on mitattu ja säädetty, ominaissähköteho on mitattu ja ilmanvaihtojärjestelmä on saatettu toimimaan suunnitelman mukaisesti.

Asetuksessa ei ole enää ilmavirtojen ohjearvoja!

Asetus löytyy tästä 1009/2017 ja ruotsiksi sv1009/2017

Perustelumuistiossa selvitetään muutokset D2:sta.

 

Oppaat ja ohjeet suunnittelun tueksi:

Sisäilmasto ja ilmanvaihto-opas, joka koostuu opastavista teksteistä asetuksen soveltamisen tueksi. Tähän kannattaa tutustua!

Opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa käsittää ulkoilmavirtojen ohjearvoja.

Opas asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen lähtien liikkeelle tyypillisistä epäpuhtauskuormista.

Sisäilmastoluokitus 2018:ssa löytyvät tekniset tavoitearvot eri sisäilmastoluokille. Lyhyt esitys julkaisutilaisuudesta tässä.

Lisäksi

-   Ilmavirtojen ohjaus ks. Swegon WISE  ja kuluttajille tarkoitettu mukava pikaopas

-   Seinäpuhallus; ks. Ulkoilmapäätelaitteet

-   Lämmöntalteenotto; ks. GOLD-yksikkökone  ja  Smart sekä Comfort

-   Ominaissähkötehon mittaus; ks IQlogic

 

2. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta tuli voimaan vuoden alussa. Tällä asetuksella korvattiin Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuutta koskevat osat.  Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas on edelleen tekeillä, ilmestymisajankohta on todennäköisesti ennen heinäkuuta 2018. 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta löytyvät tästä 848/2017 ja ruotsiksi sv848/2017.

Opas löytyy sitten heinäkuussa tästä.

Lisäksi

-   Palopellit

 

Ja hiukan Swegonin toimialueen ulkopuolelta, mutta tiedoksi

3. Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistosta tuli voimaan vuoden alussa.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista löytyvät tästä 1047/2017 ja ruotsiksi sv1047/2017.

Tämänkin asetuksen tulkitsemiseen on laadittu opas, joka löytyy tästä Vesi- ja viemärilaitteistotJaa tämä sivu ystävillesi!