Ekosuunnitteludirektiivi mullistaa vedenjäähdytinmarkkinat

26-03-2018

Ilmanvaihtokoneista tutut energiatehokkuusvaatimukset vaikuttavat nyt vahvasti myös vedenjäähdytinmarkkinoihin.  

Uutiskirje 1_2018

Ensimmäisen kerran on vakavasti puututtu vedenjäähdyttimien ja lämpöpumppujen vuotuiseen energiankulutukseen. Voidaan sanoa ”vihdoinkin”. Me Swegonilla tervehdimme ilolla uutta lainsäädäntöä. Markkinoilta poistuvat epäasialliset energiatehottomat laitteet. Hyötyjinä ovat luonto ja loppukäyttäjät.

Ekosuunnitteludirektiivi on tärkeä osa EU:n sitoumusta saavuttaa vuoden 2020 tavoitteet, joiden tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 20 % ja energiankulutusta 20 %.

Olennaista on, että vuotuinen hyötysuhde ohjaa laitteiden kehittämistä – ei yksittäisen toimintapisteen suoritusarvot.

Laitteiden tehokkuusvaatimukset

Kriteerinä on vuotuinen hyötysuhde. Hyötysuhteen arvioimiseen käytetään sovellutuksesta riippuen mittareita:

SEER 12/7 - vedenjäähdyttimet ilmastoinnin jäähdytykseen (veden lämpötilat 12/7°C)

SEER 23/18 - vedenjäähdyttimet lähinnä lattiajäähdytykseen (veden lämpötilat 23/18°C)

(SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio)

 SEPR - vedenjäähdyttimet prosessijäähdytykseen

(SEPR = Seasonal Energy Performance Ratio)

 SCOP - lämpöpumput

(SCOP = Seasonal Coefficient of Performance)

Huom! Näitä termejä ei pidä sekoittaa aiemmin käytössä olleisiin vuotuisen suorituskyvyn laskennan termeihin ESEER ja ESCOP.

Sovellutuksittain on määritelty vaadittavat SEER-, SEPR- ja SCOP-arvot. Arvot ovat erilaiset alle ja yli 400 kW:n nimellisjäähdytystehon laitteille

Milloin määräykset tulevat voimaan ja mitä siitä seuraa?

EcoDesing-direktiivi 2009/125/EC (Regulation 2281/2016, LOT21)  

VAIHE 1 on astunut voimaan jo 1.1.2018

EcoDesing-luokittelu ei ole vapaaehtoista laitevalmistajille. Laitteet, jotka eivät täytä asetettuja SEER- , SEPR- ja/tai SCOP-raja-arvoja eivät saa CE-merkintää eikä niitä siis voi EU:n alueella myydä. Tämä koskee suurta osaa vielä viime vuonna markkinoilla olleita laitteita!

Eikä tässä vielä kaikki – vaihe 2 seuraa

Direktiivin toinen vaihe tulee voimaan 1.1.2021 ja vaatimukset koventuvat vielä huomattavasti. Tämä olisi syytä huomioida suunnittelussa jo nyt, jotta suunnitellut laitteet ovat määräysten mukaisia myös 1.1.2021 alkaen. Tämän päivämäärän jälkeen vain vaiheen 2 vaatimusten mukaisia laitteita voi markkinoille toimittaa.

Katso alla olevasta videosta ratkaisu vaiheen 2 laitevalintaan

Uutiskirje 1_2018


Me Swegonilla huolehdimme, että valittavanasi ovat määräysten mukaiset laitteet

Kenen on vastuu?

Direktiivi on yllättävän heikosti tiedossa. Vastuu lainmukaisesta valmistuksesta on laitevalmistajalla. Laitteen omistajalla on vastuu laitteen lainmukaisuudesta. Suunnittelijalla ja myyjällä on vastuu tiedottamisesta asiakkaalle.

Direktiivin ”porsaanreikiä” pyritään myös käyttämään hyväksi. Koska eri sovellutuksiin valmistetuilla laitteilla on erilaiset vaatimukset, on mahdollista saada laitteelle CE-merkintä, vaikka todellisen käyttösovellutuksen mukaan näin ei pitäisi olla mahdollista.

Laitevalmistajalla on todistusvelvollisuus laitteen direktiivin mukaisuudesta. Jo suunnitteluvaiheessa valmistajalta on hyvä pyytää todistus tästä. Eurovent-sertifiointi vedenjäähdyttimien osalta helpottaa lainmukaisuuden tarkistamista. Linkistä Eurovent Chillers voit tarkistaa kunkin laitteen tiedot.

Mitä nyt?

Ota yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan asiasta tarkemmin.

 

jari.vanhala@swegon.fi, +358 50 512 0710

sampsa.kauppi@swegon.fi +358 40 766 5079Jaa tämä sivu ystävillesi!