Ekodesign Lot 6: Tämä on hyvä tietää

08-10-2015

EU:n ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) tavoitteena on erityisesti parantaa tuotteiden energiatehokkuutta. Poistamalla tehottomat tuotteet käytöstä ja helpottamalla oikean tiedon löytämistä käyttäjiä ohjataan kohti energiatehokkaampia ilmanvaihtotuotteita.

Ecodesign-direktiivi on osa EU:n tavoitetta vuodelle 2020, jonka tarkoitus on pienentää kokonaisenergiankulutusta 20 % ja siten myös kasvihuonekaasujen päästöjä 20 prosentilla.

Lot 6 koskee ilmanvaihtokoneita, erittäin tärkeää tuotealuetta, koska ilmanvaihdon, lämmityksen ja ilmankäsittelyn osuus EU:n kokonaisenergiankulutuksesta on noin 15 %. Markkinoilla olevien tuotteiden energiatehokkuuksissa on suuria eroja. Arvioiden mukaan ecodesign-direktiivin Lot 6 täytäntöönpano pienentää Euroopan vuotuista energiankulutusta 1 300 PJ:lla (petajoule) vuoden 2025 lähtien. Tämä vastaa koko Iso-Britannian sähköntuotantoa.

Ecodesign-direktiivin Lot 6 saavuttaa nämä tavoitteet asettamalla minimivaatimukset ilmanvaihtotuotteille. Minimivaatimukset otetaan asteittain käyttöön vuosina 2016 - 2018.

Toimimme paremman ympäristön puolesta sekä sisällä että ulkona. Vähäisemmällä energiankäytöllä saavutettava suuri energiatehokkuus on tehokkaiden tuotteidemme keskeinen ja yhteinen ominaisuus.

Olemme iloisia EU:n Ecodesign Lot 6:n linjauksista, jotka ovat samansuuntaisia jo vuosia sitten valitsemamme tuotestrategian kanssa. Tällä linjalla jatkamme vastakin.

Lue esitteestämme kaikki, mitä sinun tulee tietää Ekodesign Lot 6:sta.


Ecodesign Lot 6 -esiteTunnisteet: Products, Corporate, 2015

Jaa tämä sivu ystävillesi!