Smart-units

CASA R3 Smart

CASA R3 Smart
Rotary heat exchanger


 
CASA W3 Smart

CASA W3 Smart
Counter-flow plate heat exchanger


 
CASA W4 Smart

CASA W4 Smart
Counter-flow plate heat exchanger


CASA R5 Smart

CASA R5 Smart
Rotary heat exchanger


 
CASA W9 Smart

CASA W9 Smart
Read more about CASA W9 Smart