Swegon Air Academy

Vi delar gärna med oss av vår kunskap.

Genom att dela kunskap, diskutera och utbilda vill vi bidra till en bättre förståelse och till utvecklingen av luftkvalitén inomhus, luftbehandling och energibesparing. Swegon Air Academy är en plattform för utbyte av information och kunskap inom vår bransch. Vi håller seminarier om aktuella ämnen med talare från Swegon, organisationer eller universitetsrelaterade verksamheter.

Vi observerar och lyfter fram problem genom att skriva och kommentera artiklar i branschpress och  skriver även böcker i ämnet.

Läs mer om Swegon Air Academy, se vårt aktuella seminarieprogram, ta del av nya resultat och beställ böcker på www.swegonairacademy.com