Integrerad klimatbaffel med kyla, värme och ventilation

  • PACIFIC är en klimatbaffel med hög prestanda för installation i undertak.
  • Med stor inbyggd flexibilitet är den anpassad för att klara såväl dagens behov som morgondagens.
  • Den modulära uppbyggnaden ger stor valfrihet att konfigurera sin enhet efter aktuellt behov.
  • Tilluft, kyla och värme
  • Tilluft, kyla och elvärme
  • Tilläggsmodul SA/EA med extra tilluft (SA) och frånluft (EA) i samma underplåt som PACIFIC

En produkt i taket - fem olika funktioner!
Ovanför underplåten har PACIFIC SA/EA extra moduler för tilluft (SA) och/eller frånluft (EA). Tillsammans med kyla, värme och tillförsel av primärluft erhålls därmed fem funktioner i en produkt.

Funktionerna sparar pengar på både lägre investeringskostnader och enkel installation — och ger en snygg lösning med samma design för flera funktioner!

Demonstration av luftflöde PACIFIC SA/EA:

 

PACIFIC
PACIFIC
Produktbild
 
PACIFIC
PACIFIC
Installationsexempel


Primärluftsflöde Pacific: Upp till 75 l/s
Tryckområde: 30 till 150 Pa
Kylkapacitet Pacific: Upp till 3400 W
Värmekapacitet Pacific:
Vatten: Upp till 3500 W
El: Upp till 1000 W
Längder: 1200 / 1800 / 2400 / 3000 mm*
Bredder: min. 594 mm / max. 667 mm*
*Pacific kan fås i längder och bredder som är anpassade för de flesta på marknaden förekommande undertak.
Höjder:
163 mm – luftanslutning Ø100 mm
189 mm – luftanslutning Ø125 mm
277 mm – luftanslutning Ø160 mm

Tilläggsmodul SA/EA
Tilluftsflöde SA: Upp till 65 l/s
Kylkapacitet SA: Upp till 470 W

Frånluftsflöde EA: Max 100 l/s

Downloads


17 Hits   Side < 1 >

   

 Punkt Navn Type Størrelse Dato Føj til PDF Bucket
Side < 1 >
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, dubbelsidig Instruktioner / Manualer 2,77MB 08-01-2015 Føj til PDF Bucket
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, enkelsidig Instruktioner / Manualer 6,50MB 08-01-2015 Føj til PDF Bucket
CG IV-KIT  Installation instructions Instruktioner / Manualer 1,32MB 16-04-2019 Føj til PDF Bucket
CG-IV  Kondensgivare Katalog / Produkt-ark 187,11kB 16-04-2019 Føj til PDF Bucket
Confirmation  Test standards Kvalitet og miljø 162,69kB 09-09-2013 Føj til PDF Bucket
EUROVENT  Eurovent-certifikat, klimabafler Kvalitet og miljø 175,94kB 02-09-2019 Føj til PDF Bucket
Klimatbafflar  Drift och skötsel Instruktioner / Manualer 253,44kB 09-01-2013 Føj til PDF Bucket
PACIFIC  CE-deklaration, variant X Kvalitet og miljø 486,17kB 27-02-2012 Føj til PDF Bucket
PACIFIC  Leverandørerklæring Kvalitet og miljø 51,87kB 26-04-2011 Føj til PDF Bucket
PACIFIC b  Integrated climate beam Katalog / Produkt-ark 8,58MB 09-12-2018 Føj til PDF Bucket
PACIFIC T FPB  Installation - Plasterboard ceiling frame Instruktioner / Manualer 761,12kB 25-09-2017 Føj til PDF Bucket
PACIFICb  Installation instructions Instruktioner / Manualer 7,30MB 11-06-2019 Føj til PDF Bucket
PACIFICb-X  Installation instructions, variant X (electrical) Instruktioner / Manualer 799,99kB 09-12-2018 Føj til PDF Bucket
PACIFIC-WISE IOREa  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer 646,41kB 28-11-2017 Føj til PDF Bucket
SYST FH  Quick-guide, fleksible slanger Instruktioner / Manualer 75,03kB 16-11-2016 Føj til PDF Bucket
Water  Vandbaserede klimaanlæg, oversigt Brochurer 5,13MB 22-03-2016 Føj til PDF Bucket
WCD2-KIT  Installation instructions Instruktioner / Manualer 4,16MB 28-02-2020 Føj til PDF Bucket