Kølebafler

Høj komfort uden bevægelige dele

PACIFIC

PACIFIC
Integrerad klimatbaffel med kyla, värme och ventilation


 
ADRIATIC VF

ADRIATIC VF
Aktiv kylbaffel med kyla, värme och ventilation


 
FRB

FRB
Passiv kylbaffel för frihängande montage