CLASS UNIT PX

Swegon Class Unit er en højeffektiv ventilationsenhed med modstrømsveklser, især velegnet til anvendelse i klasseværelser, kontorer og lign.

Denne decentrale løsning er meget nem at installere og velegnet ved bl.a. renovering og hvor der er begrænset plads til centralt aggregat.

  • Integreret TAC5 styring
  • Virkningsgrad op til 86%
  • Luftmængde op til 1.000 m³/h
                     
          Class Unit
   

    

 Afkastluft    Tilluft  
 Udeluft
   Fraluft  


Brilliant Simplicity

  • Valg: Det er enkelt at vælge CLASS UNIT. Aggregatet kan leveres som højre eller venstremodel. Andre komponenter, såsom eftervarmeflader, spjæld eller udendørsmonteringssæt kan let vælges som tilbehør til hver enkelt enhed.
  • Tilbud og bestilling: Du får hurtigt og let et tilbud på CLASS UNIT fra din lokale Swegon konsulent, som også vil assistere dig og håndtere din bestilling.
  • Levering: Som følge af den høje standardiseringsgrad har GLOBAL-aggregaterne en kort produktionstid på 10-15 arbejdsdage.
  • Opstart og idriftsættelse: Der kræves der ingen mekanisk montering udover tilbehør og kanalarbejde på installationsstedet.
  • Drift og vedligeholdelse: Når CLASS UNIT er sat i drift kræver det ikke megen opmærksomhed. Eftersom alle ventilatorer er direkte drevne, er der ingen drivremme og bælter. Standardvedligeholdelse, såsom udskiftning af filter angives med en servicealarm.

Højeffektiv varmegenvinding

Varmevekslerne er effektive, Eurovent-certificerede modstrøms- og rotorvekslere. Vekslerne i aluminium er resistente mod luft med højt saltindhold og klarer temperaturer op til 80 °C. De opfylder DIN 1946-kravene for tæthed og er Eurovent-godkendte i henhold til standarden EN 308.

Modstrømsveklser (PX)

Modstrømsveksler består af tyndealuminiumslameller, som danner krydsede og parallelle luftkanaler. Fralufte varme lamellerne og overfører energien til den koldere tilluft. Eftersom luftstrømmene går parallelt og modsat rettet, bliver kontaktoverfladen stor. Temperaturvirkingsgraden er op til 86% iht. EN 308. Til- og fraluft har helt adskilte luftkanaler og eventuel lugt i fraluften kan ikke overføres til tilluften. Varmeveksleren genvinder ikke fugt til tilluften, hvilket er fordelagtigt i bygninger med høj fugtbelastning.

Installatørvalg i 40 år

GLOBAL aggregatet er udviklet med fokus på installationsomkostninger for projekter med små til mellemstore luftmængder, korte leveringstider, standardprodukter med simpel styring til opstart, daglig drift og forskellige driftstilstande.

Komplet med kontroller, varmegenvinding og tilbehør, enhederne er nemme at installere og køre.

Komplet med styring, varmegenvinding og tilbehør. GLOBAL aggregaterne er nemme at installere og få til at køre.

 

Class Unit PX 

  = Included

  = Available as accessory

CLASS UNIT

  CLASS UNIT 
Air Volume 100-1000m³/h
27-278l/s
Inspection side under
Counterflow heat exchanger
Rotary heat exchanger -
Can also be used outside -
Filter Class (supply  / extract) M5/M5(F7)
Filter kit replacement article number 510114
Filter type  Pleated
Filter size in mm and amount (per air direction)

410 x 500 x 50

Free cooling ; Full or (Partial)
External pre- / post heating  or cooling (Water/DX)
Internal max pre heater (electrical) -
Internal max post heater  3kW/Electric
External dampers
Connection power (without acessories) 3800 W
Power connection 230 V, 50 Hz, 16 A
maximum current without accessories 16A (Electrical coild included)
Motorization Variable speed drive
Heat exchanger
efficiency W.B./D.B. (EN 308)
90,6 / 81%
SFP int (W/(m³/s)) 1148
Casing radiated sound power level    (LWA) in dB(A) 57
Heat exchanger
efficiency W.B./D.B.at reference airflow*
91,4 / 82,2%
SFP (kW/m³/s) at reference air volume* 1,27
Casing radiated sound power level dB(A) at reference air flow* 34.5***
Sound power level in supply duct dB(A) at reference air flow (without attenuators)* No ducting needed
Sound power level in supply duct dB(A) at reference air flow with attenuators (650mm/1250mm) * / ** No ducting needed
Weight without accessories (in/out) 213 kg
Duct connection (mm)  Ø 315
Unit size (L x W x H) 2056 x 980 x 460

* Reference air flow is 70% of maximum air flow with 100Pa external pressure drop
** Values with sound attenuators are based on  CADENZA 650mm and 1250mm duct silencers

***Sound level  for balanced for 70% max supply and exhaust airflows (calculated for supply ) without pressure loss. Measured at 1 meter below and 1 meter in front of the unit in a room where the reverberation time is 0,3s.

 

Downloads


1 Hits   Side < 1 >

   

 Punkt Navn Type Størrelse Dato Føj til PDF Bucket
Side < 1 >
 Class Unit PX DA.pdf Katalog / Produkt-ark 481,32kB 24-11-2017 Føj til PDF Bucket